Adatkezelési feltételek

Az ePiac.hu hálózathoz tartozó oldalakon, valamint azokon keresztül elérhető szolgáltatások tekintetében a személyes adatok kezelése a jelen "Adatkezelési feltétek" szerint történik.

A honlapot és az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat az iMARKET Média és Informatikai Kft. (székhely: 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-98., Cégjegyzékszám: 01-09-716631, a továbbiakban: adatkezelő) üzemelteti.

A nem regisztrált, illetve ajánlatot nem kérő látogatókra vonatkozóan a honlap személyes adatokat nem tárol, de a Google Analytics rendszere statisztikai célból egyedileg nem azonosítható adatokat gyűjt a nem regisztrált, illetve ajánlatot nem kérő látogatóknak a honlapon végzett tevékenységéről is. Ennek tartalmáról és az ezzel kapcsolatos beállításokról (beleértve az engedély visszavonását is) a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu oldalon található részletes tájékoztató.

Az oldalra látogatók számítógépén – a látogató böngésző beállításaiban beállított szabályok szerint – a Google Inc. és Facebook Ireland Limited cookie-t helyez el későbbi célzott hirdetések megjelenítéséhez. A Google Inc. által megjelenített hirdetések tartalmáról és az ezzel kapcsolatos beállításokról (beleértve az engedély visszavonását is) a https://www.google.com/settings/ads/onweb/ oldalon található részletes tájékoztató. A Facebook Ireland Limited által elhelyezett hirdetések kikapcsolhatóak a hirdetés jobb felső sarkában található x-re kattintva.

A holnapra érkező látogatóról statisztikai célból az alábbi (személyes adatnak nem minősülő) adatokat rögzíti a honlap:

 • IP-cím
 • hirdetési rendszer adatai (melyik rendszerből, mely weboldalról, milyen kulcsszóra, hányadik helyen szereplő hirdetés, valamint a hirdetés szövege); ezen adatok köre a hirdetési rendszer változása esetén módosulhat.

Az adatkezelő a honlapon nyújtott egyes szolgáltatásokat előzetes regisztrációhoz köti. E szolgáltatások igénybe vételéhez történő regisztrációkor olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A honlapon keresztül birtokába jutott minden adatot az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli. Az adatkezelés alapja ügyfélkapcsolati viszony, ezért a jelenleg hatályos jogszabályok szerint az adatkezelést az adatvédelmi hatóság felé az adatkezelőnek nem kell bejelenteni.

Az ajánlatkérés szolgáltatás igénybe vétele során a honlap látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük:

 • teljes név
 • email cím
 • telefonszám
 • ajánlatkérésre vonatkozó adatok (ajánlatkérés tárgya, kapcsolódó információk)
 • hirdetési rendszer adatai (ha rendelkezésre állnak)

Az adatkezelés célja:

 • az ajánlatkérő összekapcsolása az ajánlatkérő által megadott ajánlatkérésre érdemi ajánlatot adni kész és képes szolgáltatókkal;
 • az adatkezelő és az ajánlatkérő közötti kommunikáció a fenti cél elősegítése érdekében (visszaigazolások, értesítések);
 • amennyiben ehhez ajánlatkérő kifejezetten hozzájárul, akkor eseti jelleggel saját vagy harmadik fél termékeinek/szolgáltatásainak promóciója.

Az ajánlatkérés során megadott adatok kezelésére az alábbi szabályok szerint történik:

 • az elérhetőségeket (név, email cím, telefonszám) legfeljebb 10, az adatkezelőnél regisztrált szolgáltató kérheti le;
 • az ajánlatkérő a fenti limit elérés előtt is bármikor kérheti, hogy további szolgáltatók már ne kérhessék le az elérhetőségeit;
 • az adatkezelő az ajánlatkéréseket az elérhetőségi adatokkal együtt az ajánlatbeadási határidő után 30 napig tárolja; az ajánlatkéréseket az adatkezelő ezen határidő után anonimizálva (a személyes adatok törlésével) tárolja és ezen anonimizált adatokat piackutatási és marketing célra felhasználja, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a reklámokban való közzétételt;
 • az ajánlatkérő nevén és e-mail címen kívül megadott elérhetőségeket adatkezelő a 30 napos határidőt követően törli; az ajánlatkérő nevét és e-mail címét az anonimizált ajánlatkérésektől elkülönítve, adatkezelő csak és kizárólag az ajánlatkérés tényének utólagos bizonyíthatósága érdekében tárolja, és ezeket semmilyen piackutatási vagy marketing célra nem használja, kivéve, ha ajánlatkérő hozzájárult a rendszeres hírlevél küldéshez;
 • az adatkezelő az adatokat – a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve – semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére.

A honlap (és a honlapon működtetett üzleti vállalkozással együttes) harmadik személynek történő esetleges jövőbeni átruházása esetén az adatkezelő személyében jogutódlás következik be, amely jelen "Adatkezelési feltételek" tartalmát nem érinti.

A regisztráció, illetve az ajánlatkérés során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek:

 • IP cím
 • időpont

A regisztráció, illetve az ajánlatkérés önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre.

Az adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.

Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat vonja be egyes technikai részfeladatok elvégzésébe:

 • Eunico Bt., 1223 Budapest, Tűzliliom utca 27., statisztikai jelentések elkészítése

A regisztráció bármikor megszüntethető a következő módon: a www.epiac.hu oldalon bejelentkezve a Vállalkozás adatainak törlése menüpont alatt.

A regisztráció során megadott adatok módosítása, pontosítása a következő módon történhet: a www.epiac.hu oldalon bejelentkezve a Beállítások, illetve a Hirdetések főmenüpont alatt. Az ajánlatkérési értesítőkről az értesítő e-mailek alján található linkre kattintva, majd a leiratkozási szándékot megerősítve is le lehet iratkozni.

A regisztrált látogató a következő módon kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást: info@epiac.hu címre e-mailt küldve.

A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.

A regisztráció megszüntetésekor a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre, majd a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból. Az adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:

 • regisztráció azonosító adatai (név, email cím)
 • regisztráció időpontja
 • regisztrációhoz használt IP-cím
 • regisztráció megszüntetésének időpontja
 • regisztrációhoz megszüntetéséhez használt IP-cím

Az ajánlatkérő a következő módon kérheti, hogy többen ne kérhessék le az elérhetőségi adatait: a visszaigazoló e-mailben található, erre a célra szolgáló linkre kattintva, majd megerősítve a törlési szándékot, illetve e-mailben a info@epiac.hu címen.

Az ajánlatkérési szolgáltatást használó látogató a következő módon kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást: info@epiac.hu címre e-mailt küldve.

A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.

Az ajánlatkérés törlése után adatkezelő az alábbi adatokat őrzi meg:

 • ajánlatkérő adatai (név, email cím)
 • ajánlatkérés időpontja
 • ajánlatkérés kategóriája
 • ajánlatkérésnél használt IP-cím
 • ajánlatkérés megszüntetésének időpontja
 • ajánlatkérés megszüntetéséhez használt IP-cím